Bemesting

Bemesten met mesttank

Voor het uitrijden van drijfmest maken wij gebruik van een Zunhammer mesttank met een inhoud van 18500 liter. Deze mesttank is voorzien van luchtdrukwisselsyteem en een polyester tank waardoor de combinatie zeer weinig bodemdruk heeft. Beide bemesters zijn voorzien van sectieafsluiters en de tank zelf is verbonden met GPS systeem op de trekker. De tank stuurt met behulp van het GPS systeem de sectieafsluiters aan waardoor overlap niet meer voorkomt.

Voor het grasland beschikt Loonbedrijf Bouwman over een 7 meter breedte graslandinjecteur en voor het bouwlandbemesten over een 6 meter brede injecteur met vaste tanden.

Strooien met breedstrooier

Voor het strooien van vaste mest, compost, eierschalen en schuimaarde maken wij gebruik van een Strautman breedstrooier.
Onze trekkers zijn voorzien van GPS.
Vloeibare meststoffen

Wij kunnen vloeibare meststoffen spuiten met onze Agrifac Condor. Deze machine heeft een spuitbreedte van 45 meter met sectieafsluiting. We kunnen verschillende  meststoffen spuiten.